Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Omtag på Skutberget

Redan i juni föreslog vi socialdemokrater att det skulle tas ett helhetsgrepp för Skutberget utifrån de nya förutsättningarna som uppstod under våren. Då röstades det förslaget ned av de styrande. Samtidigt drog vi igång ett arbete för att mejsla fram en ny S-linje för Skutberget. Häromdagen meddelade de styrande partierna att det nu äntligen blir ett formellt omtag då de lagt ett förslag om att vision och planprogram för Skutberget ska revideras.

Även om det formella beslutet dragit ut på tiden så kommer det vid en lämplig tidpunkt. Den 25 november fastställer vårt medlemsmöte den nya S-linjen som vi sedan kommer att utgå ifrån både i samtal med allmänheten och i den kommunala processen. Förslaget inför mötet finns nu framme och bygger på den remissversion som arbetsgruppen jobbade fram efter en omfattande dialog med medlemmar och medborgare.

Förslag på principer för Skutberget:

S-linjen omfattar hela Skutberget.

Hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som
rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om.

Skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla.

Skutberget ska präglas av hög tillgänglighet, med kollektivtrafik, cykelbanor, tillgänglighetsanpassningar och avgiftsfri parkering.

Skutberget behöver upprustas. Spår, leder, grillplatser, badstränder och de byggnader som ska
vara kvar ska vara i gott skick.

På Skutberget ska det finnas en modern, ändamålsenlig serviceanläggning i kommunal
regi. Det kan innebära att befintlig renoveras/byggs om eller nybyggnation.

Vi vill se ett kommunalt driftansvar för fastigheter och gröna ytor men vissa funktioner riktade mot besökare kan drivas av privata aktörer exempelvis camping, höghöjdsbana, kanotuthyrning och foodtrucks.

För att utveckla Skutberget vill vi gärna se en eller flera ”dragare” t.ex. äventyrslekpark, trollstig,
kulturspår, förbättrade möjligheter till vinterbad, hopptorn i vattnet, hindersimbana, arkitektoniskt tilldragande vindskydd eller ”hängytor”, en ”instagram-vänlig” plats, konstverk, utomhusscen och möjlighet att arrangera kultur- och idrottsevenemang exempelvis teater, motionslopp och segeltävlingar. Däremot säger Socialdemokraterna nej till en temapark på Skutberget.

%d bloggare gillar detta: