Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hela Sverige ska leva

Stockholms Handelskammare har tagit fram en talande bild som illustrerar medelsfördelningen per capita per län i förslaget till ny nationell plan för transportinfrastrukturen. På bilden ser man knappt Värmland samtidigt som flera färska utredningar visat att Värmlandsbanan har väldigt stora behov. Faktum är att sträckan Karlstad-Kil är landets hårdast belastade enkelspåriga järnväg.

Det finns också många utredningar som visar på styrkan med en bättre järnvägsförbindelse i stråket Oslo-Stockholm. Att många flygresor mellan huvudstäderna och många bilresor mellan regionhuvudstäderna skulle kunna ersättas med tågresor om restiderna korts. Det gynnar både klimatet och den regionala utvecklingen.

I veckan beslutade Karlstads kommunfullmäktige om detaljplanen för nya resecentrum. Karlstads kommun avsätter omkring en miljard i det och angränsande projekt. Då behöver även staten bidra med sin del. Nu går förslaget till nationell plan vidare för politisk hantering i regeringskansliet. Då känns det bra att vi på partikongressen i november, i de politiska riktlinjerna, fick med meningen: ”Det är också viktigt med gränsöverskridande infrastruktur så att vi kan knyta samman de nordiska länderna ännu bättre genom hållbara transporter.”

I Trafikverkets förslag till plan finns det med en skrivning kring en gemensam fördjupad utredning om Oslo-Stockholm tillsammans med norska myndigheter. I regeringens slutliga nationella plan behöver det också finnas med medel till Värmlandsbanan!

%d bloggare gillar detta: