Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Idrott och friidrott för alla

Det är mycket som händer nu organisatoriskt inom Svensk Friidrott. Med det nya året så sjösätts de nya större men förhoppningsvis också starkare distrikten. Man går från 23 till nio stycken. För Värmlands del innebär det att man går ifrån att vara ett eget distrikt till att ingå i Södra Svealand tillsammans med Närke, Södermanland och Västmanland. Dessutom ansluter parasporten inom friidrott till Svenska Friidrottsförbundet. Det är process som pågått i många år och som nu går in i skarpt läge. Och idag kom beskedet att Friskis & Svettis stannar inom friidrotten. De har vid flera tillfällen ansökt hos Riksidrottsförbundet om att få bli ett eget förbund men fått nej.

Svensk Idrott jobbar med en utvecklingsresa som syftar till att få fler att känna sig välkomna och delta i föreningsdriven verksamhet. Det handlar bland annat om att öppna upp för människor som vill motionera men inte tävla, både bland ungdomar och vuxna. Det handlar om att välkomna parasportens utövare in i den ordinarie idrottsstrukturen och att utveckla veteranverksamheten. Vi ser allt fler yngre som slutar i föreningslivet, alltfler ungdomar och vuxna som väljer gymmen eller egen träning och alltfler äldre som inte riktigt vet var de ska bedriva sin motion. Det är inget fel med gymmen eller egen träning men idrottsrörelsen som har sin grund i den demokratiska föreningsmodellen måste också anpassa sig och erbjuda ett modernt utbud.

Vi ser alltför många idag med dålig hälsa och det krävs inte så mycket fysisk aktivitet för att få en rejäl effekt och undvika ohälsa av olika slag. Nu måste vi få fler att röra på sig i vardagen, i föreningslivet och på gymmen. Barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Det tjänar alla på, individen och samhället. Låt 2022 bli hälsans år!

Näsängen ligger precis invid älven i Likenäs i norra Värmland strax innan Branäsbacken!
%d bloggare gillar detta: