Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Kartläggning av hedersvåldet

Idag är det Fadimedagen, 20 år sedan Fadime Sahindahl mördades av sin egen pappa. Bara två månader innan hon mördades höll hon ett tal i riksdagen där hon vädjade till samhället och politikerna att ta hedersförtrycket på allvar. För lite gjordes då och för lite görs idag.

Vid gårdagens kommunfullmäktige beslutades, tyvärr inte i enighet, om ytterligare åtgärder på lokal nivå. Fullmäktige beslutade att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning som undersöker hedersvåldets karaktär och omfattning med syfte att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Den här gången var det en motion från Karlstadspartiet som behandlades men vi socialdemokrater i Karlstad har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att jobba med de här frågorna och ambitionen är att komma med fler egna förslag framöver. Detta är ett prioriterat område för S-regeringen liksom för oss lokalt. I Sverige ska alla känna sig trygga och kunna lita på att lagar och regler gäller lika för alla!

%d bloggare gillar detta: