Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Motioner, motioner, motioner

Socialdemokraterna i Karlstad lämnade in hela 31 motioner förra året. Klart flest av alla partier i kommunfullmäktige och väsentligt fler än 2020. Det är resultatet av ett medvetet arbete och nu ser man hur både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges dagordningar fylls med motioner inom hela det kommunala verksamhetsfältet. Och det är brett.

Vid gårdagens kommunstyrelse var åtta av våra motioner uppe till behandling och ämnena den här gången var: utökad lovskola, omvandla fritidshusområden till bostadsområden för permanentboende, ta fram ett centrumpaket för att stärka centrala Karlstad, skapa en centralt belägen mötesplats för ungdomar, utred möjligheten att skapa en miljöverkstad i Karlstad, revidera kommunens trafik- och cykelplaner samt se över de lokala reglerna för olika transportmedel (framförallt föranledd av elsparkcykelns intåg), höj anslagen till studieförbunden och delta i demokratiprojektet Inte glömma – inte minnas.

Det blev olika utfall på de olika motionerna i kommunstyrelsen men slutligt behandlas de av kommunfullmäktige i februari. Normalt avslås eller besvaras de flesta av våra motioner men vi fick också bifall på några under 2021. Exempel på det är: införandet av SFI för föräldralediga, inrättandet av ett skulpturellt centrum i Museiparken, att nämndernas kvalitetsredovisningar ska debatteras i kommunfullmäktige, att årets unga miljöhjälte ska utses och att samtliga förtroendevalda ska erbjudas ett kunskapslyft inom miljö- och klimatfrågorna.

%d bloggare gillar detta: