Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hela Karlstads kommun ska leva

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Med det menar vi dels att all ordinarie kommunal verksamhet ska vara likvärdig i hela kommunen. Det ska byggas bostäder i hela kommunen, det ska finnas skolor, äldreomsorg och ett kultur- och fritidsutbud i hela kommunen. Det ska finnas goda kommunikationer och bra förutsättningar för att driva företag. Dels menar vi att det är viktigt att fånga upp och driva lokala frågor i våra stadsdelar och tätorter. Och det gör vi. Med hjälp av våra dryga 20-talet lokala S-föreningar och i dialog och samverkan med boende och föreningar.

Vi kan konstatera att under förra året kom slutbeskedet att det inte blir någon bergtäkt i Ulvsby. En fråga som vi drivit hårt i samverkan med ortsbefolkningen. Vi lade vår Offensiv för Norsbygden som fick stor uppmärksamhet och där den tydligaste skiljelinjen mellan oss och de styrande är att vi säger ja till fortsatt badhus i Vålberg. Men offensiven innehåller mycket mer än så. Vi har i bred politisk enighet rustat upp strandpromenaden vid Molkomsjön. Nu i dagarna är Region Värmland på gång att besluta om förändringar i busstrafiken vilket innebär att Molkomsborna får tre bussar i timmen istället för tre bussar vid samma tid. En fråga som vi har engagerat oss hårt i.

I Väse har vi de senaste åren tagit strid mot privatiseringen av vårdboendet Granberga. Dock utan framgång så här långt. Däremot har vi i samsyn förbättrat samverkan kring Vildaparken och kommit igång med ombyggnationerna kring järnvägen och stationsområdet. Så kallad dubbel markanvisning har lett till beslut om bostadsbyggande i både Väse och Älvenäs. I Skattkärr har vi under lång tid drivit behovet av en offentlig torgyta och mötesplats. Det har ännu inte realiserats men vi hoppas att det ska kunna ske innan årets valrörelse. Det är viktigt att partier och andra organisationer kan boka ytor för samtal och aktiviteter. Det är fundamentalt i en demokrati. Vi var också första parti att sätta ner foten och säga tydligt nej till en utökning av Bråtebäckens industriområde vilket hade ödelagt Skattkärrsbornas största rekreationsområde.

Gällande Kronoparken har vi under flera år arbetat med Kronoparkslyftet vilket innehåller flera delar. Förra året var det mycket fokus på trygghetsfrågorna och för vår del är trygghet mer än väktare och övervakningskameror. Vi drev en fast polisiär närvaro och ett tryggare centrum genom att få fler aktörer att ha verksamhet där. Vi försökte få regionen att flytta vårdcentralen och tandvården dit vilket samtidigt skulle skapa förutsättningar för att stärka campusområdet med organisationer kopplade till universitetet och Innovation Park.

Vi föreslog att kommunens andra fritidsbank skulle lokaliseras till Gruvlyckan och att fastigheten Lugnet tillgängliggörs för studieförbund, kultur- och föreningsliv. Stockfallet och Edsgatan är snabbt växande områden där vi drev på för mer aktivitetsytor vid den nya skolan och en ny näridrottsplats i den delen av kommunen. Förslag som nu blir verklighet. I Skåre blev det äntligen spaden i backen för den nya sporthallen och detaljplanen och områdets utformning medger en utökning till ett allaktivitetshus i framtiden. Vi tog strid för och fick gehör för ett bevarande av biblioteksfilialernas öppettider.

Nu stundar valåret och för oss socialdemokrater är det en prioriterad fråga att hela kommunen ska leva!

%d bloggare gillar detta: