Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Regeringsoffensiv

Nu haglar förslagen tätt från den socialdemokratiska regeringen under ledning av Magdalena Andersson. Vi som var ombud på S-kongressen i november känner igen offensiven utifrån de riktlinjer som togs där.

Tidigare har det varit flera utspel kring de nya gröna jobben som växer fram i norra Sverige. Vi ser en nyindrustrialisering där som saknar motstycke i modern tid. Det har också lagts många förslag för att bryta segregationen och trycka tillbaka brottsligheten. Den nya regeringen kommer att vända på varje sten i den frågan.

Igår lanserades så skarpa förslag kring återtagandet av kontrollen över den svenska skolan. Marknadsexperimentet där måste komma till en ände. Elever ska kunna välja skola men skolor ska inte få välja elever. Att friskolor får samma elevpeng när de inte har samma ansvar är förstås oacceptabelt. Det är något som även allmänheten, föräldrar och lärare inser och stödjer en förändring inom. Nu får vi se vad riksdagen säger. Står en majoritet på elevernas sida?

%d bloggare gillar detta: