Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skutberget utvecklas bäst i samverkan

För oss socialdemokrater i Karlstad är det viktigt att vi nu kommer framåt med utvecklingen av Skutberget. Därför säger vi nej till fortsatta rättsprocesser kring äventyrslekplatsen och andra lekredskap. Vi ser till barnens bästa och vill se lekplatsen klar så snart som möjligt. Då är det enklast att flytta vissa delar några meter inom området. Vi anser också att både rättsväsendet och kommunens jurister har mer angelägna ärenden att hantera.

Förra året arbetade vi fram en ny partilinje för Skutberget. Det skedde efter en öppen och omfattande process där både medlemmar och medborgare fick tycka till. I november fastställdes den nya linjen som slår fast att den omfattar hela Skutberget, att det ska utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om. Skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla. Spår, leder, grillplatser, badstränder och byggnader ska vara i gott skick. På Skutberget ska det finnas en modern, ändamålsenlig serviceanläggning i kommunal regi. Vi vill se ett kommunalt driftansvar för fastigheter och gröna ytor men vissa funktioner riktade mot besökare kan drivas av privata aktörer. Självklart välkomnar vi även icke-kommersiella aktörer på Skutberget.

Ideella föreningar som är verksamma på Skutberget och som gör värdefulla insatser där varje dag är en sådan mycket viktig grupp. Vi socialdemokrater är alltid öppna för både en dialog och ett samarbete med föreningslivet. Det anser vi att kommunen också ska vara och vi verkar aktivt för en bättre samverkan mellan kommunen och föreningsväsendet. Karlstads kommun kan inte driva allt överallt. Det finns många saker som föreningar kan sköta. Vi ser att allt fler besöker kommunens naturreservat och friluftsområden, inte minst nu i följderna av pandemin. Det är en positiv utveckling som vi vill bejaka. Vi tycker också det är viktigt att kommunen har forum för en transparent och öppen dialog med berörda föreningar för att få en bred förankring rörande insatser och skötsel på Skutberget både på kort och lång sikt.

Vi har ännu inte landat i alla detaljer när det gäller Skutberget men vi utgår ifrån principerna i vår nya S-linje i den fortsatta politiska hanteringen. Vi väntar också på underlag från kommunala utredningsuppdrag. Det handlar bland annat om utveckling och användningsområde för fastigheterna Fintatorps gård, Skutbergsgården och Motionscentralen. Det handlar också om området som sådant, huruvida det ska detaljplaneläggas eller inte, om delar ska bli kommunalt naturreservat eller inte. Självklart vill vi också lyssna in önskemål och synpunkter från både karlstadsbor och föreningar. Skutberget utvecklar vi bäst i bred samverkan! 

%d bloggare gillar detta: