Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Putin lever efter den starkes rätt

I den statsvetenskapliga forskningen inom internationella relationer skiljer man på realister och idealister. Realister hävdar att suveräna stater lever i en i osäker värld utan rättsprinciper och rättsordning. Visst kan det finnas överenskommelser och ett regelverk men i slutändan så avgörs statens överlevnad på dess egen förmåga att försvara sin befolkning eller sitt territorium. Ekonomisk styrka, befolkningsmängd, landareal och framförallt militära resurser avgör maktförhållandena. Idealisterna menar att stater är inte mycket annorlunda än människor eftersom de styrs av människor. Alltså kan stater komma överens om regler och former för en fredfull samexistens.

Problemet med verkligheten är att den sällan motsvarar en utpräglad idealbild. Den är mer mångfasetterad och svårförutsägbar. Det vi nu ser ske i Ukraina är krocken mellan två olika perspektiv. Putin ser en värld ur realistens perspektiv och är beredd att med militära medel uppnå sina syften. Väst, framförallt i form av EU, vill gärna skapa en värld som regleras av överenskommelser och där militära konflikter undviks så långt möjligt är. Det innebär att man svarar på militära åtgärder med ekonomiska sanktioner. De som hamnar i kläm är människorna i Ukraina, framförallt de östra delarna. Samtidigt kan det samlade agerandet rädda rena människoliv.

Personligen fördömer jag naturligtvis kraftfullt Putins agerande och jag menar inte heller att väst ska möta aggressionen med militära insatser eftersom det skulle leda till mer blodspillan. Men hela situationen gör mig bedrövad då det stärker det realistiska perspektivet på det internationella politiska systemet. Det som är absolut viktigast för att komma bort från en sådan värld är att så många stater som möjligt blir robusta demokratier. Eftersom de har en dokumenterad förmåga att i större utsträckning leva i fredlig samexistens. Tyvärr blir jag än mer bedrövad då jag noterar att den utvecklingen går åt fel håll. Freedom House som följer de här frågorna nära konstaterar i sin senaste rapport att: ”The long democratic recession is deepening”.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege

%d bloggare gillar detta: