Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skolidrotten måste igång igen

Sportlovet stundar. Ett tillfälle för många barn och ungdomar att röra på sig lite extra. För en del kan det istället bli tvärtom. Det finns ungdomar där skolidrotten är det enda tillfället till fysisk aktivitet under en vecka. Jag har stor respekt för att den var tvungen att anpassas under pandemin. Samtidigt har det kommit till min kännedom att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolorna i Karlstads kommun. Jag lämnade därför in en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande igår som ska diskuteras vid fullmäktige i mars. Den lyder så här:

Pandemin har lamslagit stora delar av samhället under de två senaste åren och det har varit nödvändigt med omfattande restriktioner och åtgärder för att värna liv och hälsa samt dämpa smittspridningen. Både nationellt och lokalt har det varit prioriterat att hålla igång skolorna för att ge alla elever den utbildning som de har rätt till och behöver för sin framtid. Även inom skolans värld har det förstås funnits behov av särskilda åtgärder som exempelvis distansutbildning vid behov, ökade avstånd i matköer och anpassad undervisning i skolidrotten.

Jag har stor förståelse för de åtgärderna men samtidigt har det nu kommit till min kännedom att det förekommer stora skillnader mellan kommunens skolor när det gäller idrottsundervisningen. Vissa klasser är nu inne på femte terminen utan inomhusidrott eller möjlighet till dusch medan andra enligt uppgift har haft ordinarie idrott sedan åtminstone höstterminen 2021.

Många barn och ungdomar har lidit svårt av pandemin genom färre kontakter med kompisar på fritiden och inställda föreningsaktiviteter. För en del är skolidrotten den enda fysiska rörelsen de får på en hel vecka. Vi riskerar att få en hel generation med sämre fysisk och psykisk hälsa. I det perspektivet är det förstås viktigt att kommunen fullgör sin skyldighet att erbjuda ordentlig skolidrott åt alla elever så långt det bara går.  

Mina frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L):

  1. Vilka kommunövergripande restriktioner och riktlinjer har det funnits avseende skolidrotten inom grundskolan under pandemin?
  2. Vilka möjligheter har enskilda skolor, rektorer eller idrottslärare haft att bestämma över sin skolidrott under pandemin?
  3. Delar du min oro att det kan ha vidtagits för omfattande åtgärder på vissa skolor vilket kan ha lett till att vissa elever gått miste om den utbildning inom idrott som de har rätt till och att det kan leda till sämre hälsa på sikt?
%d bloggare gillar detta: