Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Minskad demokrati i Svensk Friidrott

Idag har handlingarna till Svenska Friidrottsförbundets digitala förbundsårsmöte den 26 mars publicerats. Det är illa nog att förbundsårsmötena har tvingats att vara digitala de senaste åren så det är med stor besvikelse som jag nu noterar att förbundsstyrelsen går fram med förslaget om att genomföra årsmöte vartannat år framöver. Trots att namnet tydligt anger att årsmöten ska genomföras årligen. Det här med vartannat år var ett förslag som jag tog hård strid emot under mina år i styrelsen. En sådan här förändring är inte bara en fråga om att det blir längre mellan årsmötena. Det inskränker också motionsrätten kraftfullt då man bara kan motionera vartannat år istället för som idag varje år.

Tyvärr är det inte heller det enda förslaget som minskar medlemsinflytandet. Sedan några år tillbaka är det inte tillåtet för enskilda att motionera till förbundsårsmötet, bara föreningar och distrikt har den rätten. Vidare infördes färre och större distrikt från och med 1 januari 2022 vilket gör att avståndet mellan en enskild medlem och den regionala och centrala organisationen riskerar att öka. Nu går man också fram med förslaget att minska antalet ombud på förbundsårsmötena med närmare 30 procent. Därtill slår man till och dubblar mandatperioderna för ordföranden och ledamöterna. Ordförandeperioden från ett till två år och ledamöternas från två till hela fyra år.

Skulle förslagen gå igenom så ökar makten hos centrala funktioner som förbundskansli och förbundsstyrelse samtidigt som medlemmars och föreningars inflytande minskar. Det är ett potentiellt hårt slag emot folkrörelsetanken. Men än så länge är det just förslag så årsmötet, i all sin suveränitet, har alla möjligheter att besluta annorlunda!

Läs alla årsmöteshandlingar här:

https://www.friidrott.se/Nyheter/allmannanyheter/2022/Mars/handlingarnainforforbundsarsmotet2022publicerade

%d bloggare gillar detta: