Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Fysiskt fullmäktige igen

Igår fick vi äntligen ha ett fysiskt fullmäktigesammanträde i Sessionssalen i Bibliotekshuset igen. Fyra timmar, sjutton ärenden och fyra interpellationer. Lite ringrostigt att sitta i bänkraden, att tala från talarstolen och mingla med kollegor och allmänhet. Men ack så roligt. Digitala möten fungerar mycket bra i många sammanhang men just kommunfullmäktige gör sig bäst på plats.

Den socialdemokratiska gruppen var väldigt aktiv igår. Vi var uppe och kämpade för sju egna motioner med några bifall, några besvarat och några avslag. Vi fick igenom att det ska utredas hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt i kommunen och att det ska utredas hur kommunen kan få ett starkare arbetsmarknadsuppdrag givet de stora förändringar som sker inom arbetsförmedlingen samtidigt som vi har rekordmånga långtidsarbetslösa. Däremot gick det sämre för våra motioner om en Offensiv för Norsbygden (bl.a. innehållandes fortsatt badhus i Vålberg), utökade demokratiinsatser under valåret och ett mer strategiskt arbetssätt gällande företagsetableringar och markköp.

Den sistnämnda motionen var jag själv föredragande i och trots att Karlstad 2021 noterade sin sämsta placering någonsin i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat (plats 128) och flera externa oberoende granskningar riktat omfattande kritik mot kommunens näringslivsarbete vägrar de styrande att bifalla våra förslag. Man hänvisar till pågående arbete. Alltså more of the same som givit de här resultaten. Just nu är jag ute och diskuterar de här frågorna väldigt aktivt med näringslivet i Karlstad som är allvarligt oroade över trenden. Förra veckan medverkade jag på Företagssalongen och hela våren har jag inplanerade möten med företag och näringslivsorganisationer.

Vi socialdemokrater vill se en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter och vi vill arbeta mer strategiskt med etableringar som bidrar till klimatomställningen. Det är några av våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Karlstad kan bättre!

%d bloggare gillar detta: