Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Fortsatt friidrottsårsmöte årligen

Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte beslutade förra helgen att återremittera styrelsens förslag om att införa årsmöte vartannat år. Det var ett klokt beslut som kan tolkas som en seger för både rörelsen och styrelsen. Segern för rörelsen var att något sådant beslut inte fattades och segern för styrelsen var att de inte behövde bli överkörda av årsmötet. Enklaste lösningen framåt är att inte återkomma med ett likalydande förslag utan någon annan variant på utvecklade mötesformer. Det går att tidigarelägga motionstiden för att kunna hantera mer omfattande förslag, det går att kombinera årsmöte med ett friidrottsforum, man kan införa ett digitalt diskussionsforum för medlemmar och man kan stärka höstmötena inom de nya distrikten. Men årsmöte bör som namnet antyder, hållas varje år. En demokratiseger!

Det mest uppmärksammade beslutet var annars omvalet av förbundsordföranden Johan Storåkers där knappt 40% av ombuden röstade för en bordläggning av ordförandevalet. Det får ses som en kraftig markering samtidigt som drygt 60% var beredda att ge honom fortsatt förtroende i hans roll. Skälet till den här starka splittringen var uppgifterna som framkom för en dryg månad sedan att Johan mottagit ersättning i ett tidigare ordförandeuppdrag utan att den styrelsen var informerad om det eller delaktig i något beslut. Även om årsmötet är förbi så lär frågan leva vidare ett tag till och det kommer att ta tid och kraft att reparera sprickan i svensk friidrott.

För Karlstads del var det ett framgångsrikt årsmöte där Stephan Hammar valdes om som styrelseledamot, Tomas Riste valdes till ny ordförande i valberedningen (hela den gamla lämnade…) och Kim Johansson valdes in i den nyinrättade disciplinnämnden. Andra värmlänningar med uppdrag i förbundet på nationell nivå är bland annat Stefan Olsson, generalsekreterare, Johan Engberg, utbildningskommittén, Sofie Skoog, aktivas råd, Stefan Appel, starterrådet och undertecknad som sitter i internationella kommittén.

%d bloggare gillar detta: