Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Musiksalarna öppnas för fler

Igår ställde sig Karlstads kommunfullmäktige bakom vår socialdemokratiska motion om att utreda förutsättningarna för hur – inte om – man kan öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet på samma sätt som gympasalarna varit i årtionden. Ett viktigt och banbrytande beslut som kan komma att följas av fler reformer på samma tema. Ett smart hållbarhetstänk där gemensamt finansierade lokaler kan användas fler timmar per dygn och år.

Men framförallt handlar frågan om att göra kulturen, som är en viktig del av välfärden, tillgänglig för fler. Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som för samhällets utveckling. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, demokratiskt samhälle. Att spela musik, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturverksamhet. Alla barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid, med både idrott och kultur, där man kan delta även med begränsad ekonomi.

För att få fler att testa på kultur och idrott så är det viktigt att trösklarna är låga. Där är närhetsprincipen och låga eller helst inga avgifter viktiga faktorer. Därför la vi det här förslaget och därför driver vi avgiftsfri kulturskola, fler fritidsbanker, avgiftsfritt Sundstaläger mm. Förra året lade vi 31 motioner och oftast blir det avslag eller besvarat men den här gången ställde sig fyra facknämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bakom förslaget.

Glädjande och precis i tid för att vi ska sjunga in våren!

Från gårdagens kommunfullmäktige! Foto: Lina Larhult
%d bloggare gillar detta: