Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Turné för framtidens jobb

Karlstads kommuns näringslivsarbete och företagsklimat har fått massiv kritik de senaste åren. Flera oberoende granskningar har visat på stora strukturella brister och kommunen har rasat närmare 100 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Från plats 35 under S-styre 2008 till plats 128 förra året efter närmare tolv års moderatlett styre. Det här är något som vi har sett och uppmärksammat under flera år och vi har också sedan länge presenterat 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Nu har också partiet centralt pekat ut att en av tre prioriteringar framåt är klimatomställningen med fokus på att skapa framtidens gröna jobb.

Mot den här dubbla bakgrunden – Karlstads svaga näringslivsklimat och partiets prioritering på framtidens gröna jobb – är jag nu ute på en jobbturné för att berätta om vår politik och lyssna in företagens och näringslivsorganisationernas syn på de här frågorna. Jag har hittills träffat dataspelsbranschens community The Great Journey, värmländska matföretagens branschförening Nifa, Fastighetsägarna, Ung Företagsamhet, Svenskt Näringsliv, Nyföretagarcentrum, Maskinentreprenörerna, Sveriges Åkeriförening, Byggföretagen, Coompanion och idag träffar jag HSB Värmland och Visit Värmland. Fler besök kommer det att bli längre fram.

Alla organisationerna brinner verkligen för både klimatfrågan och att få fler värmlänningar i arbete. De pekar på hur hållbarhetsperspektivet är grundläggande för att vara attraktiva mot både kunder och arbetstagare. Men de lyfter också en hel del utmaningar med näringslivsklimatet i Karlstad och Värmland. Kompetensförsörjningen, entreprenörsandan, infrastrukturen och de offentliga aktörernas organisation och (ibland bristande) samverkan. Det senare handlar bland annat om kommunens interna näringslivsarbete med mark och etableringar, regionens roll och organisation samt olika statliga myndigheters arbetssätt och inställning (t.ex. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Trafikverket). Det här är värdefulla synpunkter som jag tar med mig i det fortsatta politiska arbetet framåt.

Socialdemokraterna strävar alltid efter full sysselsättning och vi är beredda att vända på varje sten och göra vad som krävs för att i samverkan med andra parter skapa ett bättre företagsklimat och fler gröna jobb i Karlstad, Värmland och Sverige!

Här träffar jag Nifas VD Claes Jonasson.
%d bloggare gillar detta: