Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Tryggare trafikmiljö för alla

Redan förra sommaren tog vi socialdemokrater initiativ för en tryggare trafikmiljö genom en linjemotion om trafiksäkerhet. Den innehöll flera delar och kom vid den tiden till framförallt på grund av situationen med elsparkcyklarnas intåg i Karlstad. Alla förslag fick inte bifall direkt men med tiden så har de flesta åtgärderna ändå fått gehör. Sedan tidigare är det beslutat att kommunens trafik- och cykelplaner ska revideras och att förstärkta informationsinsatser ska genomföras.

Och så sent som igår beslutade teknik- och fastighetsnämnden att föreslå förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna så att det krävs polistillstånd för uthyrning av enpersonsfordon. Det föreslås också att en taxa införs för dem som hyr ut. Sedan tidigare har det skyltats upp särskilda parkeringsplatser och flera områden i centrum är fredade för elsparkcyklar (så kallade no-go zoner). Idag genomförs en informationsdag på Stora torget där flera av uthyrningsföretagen finns med liksom handikapporganisationerna i Värmland.

Så småningom hoppas vi också på den statliga regeländringen som förbjuder parkering på gång- och cykelvägar. De här nya transportmedlen är positiva inslag men det måste till en rimlig reglering som gör att de inte tar över stadsrummet eller skapar olyckor. Idag är det allt för många tillbud för både synskadade och de som framför fordonen. Det offentliga rummet tillhör samtliga medborgare och då måste det garanteras en grundläggande tillgänglighet och trygghet för alla. Inte minst för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Nu tas viktiga steg för att säkerställa det!

%d bloggare gillar detta: