Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Appell från Hagatorget

Vänner!

Vi möter våren i år i skuggan av ett krig i vårt närområde och i en mörk tid i Europas historia. Folket i Ukraina utsätts för fasor, som vi trodde och hoppades tillhörde historien. I snart tre månader har vi följt nyhetsrapporteringen och vi ser en rysk aggression som inte gör skillnad på militära och civila mål. Vi ser sönderbombade städer, sjukhus, skolor och kulturinstitutioner. Vi får höra vittnesmål om avrättningar, våldtäkter och massgravar. Det är hemskt, det är på riktigt och det sker i realtid i våra skärmar.

Sveriges regering har allt sedan invasionen fokuserat på tre delar. Stöd till Ukraina, sanktioner mot Ryssland och stärkt säkerhet för Sverige. Det färskaste beslutet är den historiska ansökan om ett svenskt Nato-medlemskap tillsammans med Finland som har en lång landgräns mot Ryssland. Men viktigast i det korta perspektivet är förstås att få ett slut på kriget. Vi kräver fred, frihet och demokrati i Ukraina.

Mötesdeltagare!

I tolv år har nu kommunen styrts av en moderatledd koalition och det man inte hunnit genomföra på tolv år, det har man inte för avsikt, eller förmågan, att göra något åt helt enkelt. Vi ser ett delat Karlstad där skillnaderna i levnadsvillkor ökar mellan olika bostadsområden. Vi ser ökade skillnader i skolresultat, hälsa, arbetslöshet och andra, som vi kallar det, socioekonomiska faktorer. Är denna utveckling ödesbestämd? Nej, givetvis inte. Det handlar om prioriteringar och om politisk vilja.

Vi socialdemokrater ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, återta kontrollen över välfärden och ta ledningen i klimatomställningen för framtidens gröna jobb. Det är dags nu. För vårt Karlstad kan bättre!

Vi socialdemokrater ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen. I hela kommunen. För när vi pratar om Karlstad, så menar vi verkligen HELA kommunen. Centrala Karlstad men också våra mindre tätorter som Molkom, Väse och Vålberg och våra större stadsdelar som Rud, Kronoparken och Våxnäs. Det ska gå att bo och verka i hela kommunen och det ska finnas kommunal service i hela kommunen. En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. Skolan ska vara kompensatorisk och likvärdig och det måste erbjudas avgiftsfria fritidsaktiviteter i närområdet, om vi ska öka jämlikheten i levnadsvillkor bland barn och unga.

Vi socialdemokrater ska göra vad som krävs för att återta kontrollen över välfärden. Vi behöver förbättra arbetsvillkoren inom vården och omsorgen. De delade turerna ska bort. De hör inte hemma på framtidens arbetsmarknad. Och det gör inte minutstyrningen heller. Även vårdpersonalen ska ha arbetskläder, arbetsskor och friskvårdsvillkor som andra personalgrupper i kommunen! Och vi lovar att det inte blir fler privatiseringar av kommunens äldreomsorg om vi får bestämma. De flesta medborgare vill inte se vinster i välfärden. De vill att skattepengarna ska gå till verksamheten, inte till vinstutdelning. Det är orimligt att kommunerna är maktlösa inför etableringen av fristående skolor som slår mot bland annat finansieringen av de egna skolorna.  

Vi socialdemokrater ska göra vad som krävs för att klara klimatomställningen och skapa framtidens jobb. Vi vill se ett Karlstad som ligger i framkant i klimatomställningen och en utveckling där vi minskar Karlstads klimatavtryck. Därför har vi sagt nej till handel på Månsberget och därför vill vi se ett resecentrum som är tryggt och tillgängligt och som verkligen bidrar till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Klimatomställningen måste bli mer rättvis. Det ska inte vara för dyrt att vara klimatsmart. Vi har lagt flera förslag för en snabbare klimatomställning och har glädjande nog fått bifall på en motion om en centralt belägen återbruksgalleria. Kanske kan den placeras här i Haga?! Klimatomställningen är inte ett hinder för full sysselsättning utan tvärtom vill vi socialdemokrater använda den för att skapa framtidens gröna jobb. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Allt det här kräver ett maktskifte i kommunen i höstens val. Det är dags nu! Karlstad kan bättre. Tack för att ni har lyssnat.

%d bloggare gillar detta: