Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Nej till ytterligare en bro i centrum

Klart att man kan tycka att en gång- och cykelbro mellan Klara och Sandgrundsudden (alternativt Klara-Sundsta) är en bra idé. Men hur ansvarsfullt är det att bygga en sådan strax efter det att kommunen renoverat Västra bron (vid Teatern) med bland annat säkrare gång- och cykelbanor på båda sidor av bron? Och kort efter det att Älvgatan och Museigatan byggts om till den så kallade Älvpromenaden (inklusive extra blästring av halkiga metallplattor). Eller strax efter det att Almentorget, Frödingparken, Hagatorget och Residensparken rustats upp. Investeringar för närmare 100 miljoner kronor totalt sett.

Det är trångt kring Stadshotellet och Residenset säger stadsbyggnadsnämndens ordförande. Men var det inte fler flanörer och cyklister vi ville ha i det området? Det var väl just därför som kommunen gjorde de här jättesatsningarna i centrala stan. Ska kommunen först rusta upp för att öka attraktiviteten och när så sker så ska man bygga bort det med en ytterligare bro? Det låter minst sagt ologiskt och oekonomiskt.

Som om inte de centrala satsningarna skulle räcka så är gång- och cykelbron mellan Råtorp och Färjestad på gång för drygt 70 miljoner kronor (som vi också sagt nej till) och för några år sedan byggdes Borgmästarbron om så att det blev en säkrare cykelanslutning. Kring Resecentrums olika etapper och funktioner kommer Karlstads kommun att gå in med omkring en miljard kronor.

Klart att de styrande då vill göra en stor sak av en konstgräsplan i Molkom… Som i sig är en bra sak men Karlstads kommun är större än tätorten Karlstad!

%d bloggare gillar detta: