Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Karlstad kan bättre

Det går bra för Karlstad, men inte för alla karlstadsbor. Efter tolv år av moderatlett styre ser vi hur ett alltmer delat Karlstad växer fram. Igår presenterade vi socialdemokrater vårt budgetförslag. En budget för ett Karlstad som kan bättre. Med fokus på Socialdemokraternas tre prioriteringar i valet i höst:

  1. Vi ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen – i hela kommunen.
  2. Ta tillbaka kontrollen över välfärden. Inga fler privatiseringar. Vi strävar efter att återta verksamhet som lagts ut på entreprenad, i egen regi.
  3. Öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb.

Vi vet att många trivs i Karlstad, men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller uppleva en tillräckligt bra välfärd. Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Det handlar om skillnader i inkomst, ohälsotal, betyg med mera. Kommunen har gått med stora överskott under flera år, främst tack vare rekordstora statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen. Vi anser att dessa ska komma verksamheterna och karlstadsborna till del och inte läggas på hög.

Karlstadsborna ska kunna göra ett tydligt val och därför lägger vi fram ett förslag där vi satsar nästan 60 miljoner kronor mer är vad styret gör i sin budget. Det kan vi göra genom att ha ett resultatmål på en procent, istället för två. Det mesta av förstärkningarna går till skolan och äldreomsorgen men vi satsar också mer än styret inom arbetsmarknads- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden och teknik- och fastighetsnämnden. Den sista sitter jag själv i som vice ordförande och där prioriterar vi lekplatser och trafiksäkerhet utifrån vår devis om att sätta barnen främst i stadsplaneringen.

För att kunna finansiera satsningarna långsiktigt, när kanske inte statsbidragen är på samma höga nivå, behöver fler komma i arbete och för Socialdemokraterna är full sysselsättning alltid ett prioriterat politiskt mål. Ju fler som arbetar desto mera resurser får vi in till vår gemensamma välfärd. Därför lägger vi skarpa jobbförslag inom flera områden.

Vi satsar 2,5 miljoner kronor extra på jobbsatsningar inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Riktat till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi avsätter 1,5 miljoner kronor till ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård. Viktiga arbetstillfällen för skötseln av en växande kommun. Vi lägger extra medel på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att vi vet att en färdig gymnasieexamen är bästa garantin för att senare i livet få ett jobb. Vi satsar på vuxenutbildningen så att man kan studera närsomhelst i livet eller skola om sig till de bristyrken som finns.

Vi lägger ett uppdrag på kommunstyrelsen att säkerställa att alla nämnder och bolag bidrar med olika former av anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi finansierar feriearbeten redan från årskurs nio. Vi lägger förstås som tidigare 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat för vi vet att många jobb växer till i de privata företagen. Inte minst vill vi se fler kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund starta och driva företag. Vi vill se ett mer proaktivt och strategiskt arbete med företagsetableringar. Alla våra jobbsatsningar syftar till att bidra till klimatomställningen och vi vill se framtidens hållbara jobb.

Vi lägger också en investeringsbudget inför kommande mandatperiod med tydliga prioriteringar som omfattar hela kommunen. Allt kan inte satsas i centrala Karlstad. Vi är med på klimatinvesteringarna, skolprojekten och infrastrukturen som är beslutade sedan tidigare och vi ställer oss självklart bakom satsningen i Molkom med konstgräsplan och upprustad strandpromenad. Därutöver vill vi utveckla Nobelgymnasiet till ett modernt yrkescenter och renovera Vålbergs badhus. Karlstads kommun har haft två badhus i närmare 50 år och så vill vi att det förblir.

Vi vill skapa ett Kultur- och demokratihus av Bibliotekshuset när det renoveras och vi vill skapa en mötesplats för unga i centrala Karlstad. Vi vill rusta upp Vallargärdets förskola och skola. När nu bergtäkten är stoppad vill vi se en utveckling med fler bostäder och mer kommunal service i området. Vi vill se nästa kommunala vårdboende på Kronoparken – Karlstads största stadsdel – med flest antal och högst andel äldre. Vi satsar på särskilda utvecklingsmedel i alla våra mindre tätorter och tre större stadsdelar. Vi har också satt ner foten avseende Skutberget som ska utvecklas om friluftsområde öppet och tillgängligt för alla året om. Skutbergsgården ska bevaras och rustas med inriktning mot barn och unga och motionscentralen ska bevaras och rustas med inriktning mot friskvård och hälsa.

Nu finns det två tydliga budgetalternativ och politiska inriktningar inför valet den 11 september. Nu är det upp till kommuninvånarna att avgöra vilket det blir!

Jag och mina kollegor Anna Dahlén Gauffin, Linda Larsson och Monica Gundahl vid budgetpresentationen.
%d bloggare gillar detta: