Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Oslo-Stockholm utreds gemensamt

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för de kommande tolv åren. En rekordstor plan som omfattar närmare 900 miljarder kronor. Satsningar över hela landet på såväl väg, järnväg som sjöfart är bärande delar i planen. Det blev inga nya medel till Värmlandsbanan utöver det som finns beslutat sedan tidigare med spårbyte och mötesspår.

Men idag kom det uttalade och tydliga gemensamma utredningsuppdraget tillsammans med norska myndigheter avseende järnvägssträckan Oslo-Stockholm. Även finansieringsdelen ska utredas. Det är en delframgång efter många års hårt påverkansarbete från bolaget Oslo-Stockholm, kommuner och regioner i stråket, näringslivsaktörer och inte minst politiska partier över blockgränserna som lyft frågan på olika partikongresser, med regeringen och trafikutskottet mm.

Glädjande för Värmland är också satsningarna på slussar i Trollhättan och andra åtgärder för bättre sjöfart samt sträckan Valnäs-riksgränsen på E18. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vi måste flytta mer person- och godstransporter till järnväg och sjöfart. Planen innehåller också stora satsningar på cykelvägar och stadsmiljöavtal där t.ex. kommuner kan söka medel för olika former av satsningar som främjar hållbart resande.

%d bloggare gillar detta: