Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Budgetbatalj i åtta timmar

Igår var det budgetfullmäktige i Karlstad. Årets höjdpunkt för oss ledamöter av kommunens högsta beslutande organ. Vi startade 9.00 och strax före 17.00 föll klubban i bordet för ärende 1 Strategisk plan och budget. Sedan fortsatte vi ett par timmar till med övriga ärenden. Men budgeten var förstås huvudnumret och normalt fungerar det så att de styrande lägger sin budget, förklarar inriktningen och visionerna framåt och argumenterar för den. Sedan presenterar oppositionspartierna sina skuggbudgetar och argumenterar för varför de alternativen skulle vara bättre. Men så fungerar det inte sedan många år i Karlstad. Istället hamnar alltid vår budget i fokus, den blir attackerad av de styrande och förstås framlyft av oss. Det är förstås kul och hedrande men lite märkligt.

Den här gången var det också ovanligt tydliga skillnader mellan förslagen. Vi lägger betydligt mer resurser på välfärdsnämnderna (framförallt skolan) och har betydligt högre ambitioner för att få fler människor i arbete. Genom att få fler i arbete får kommunen in mer skattemedel och samtidigt minskar kostnaderna för till exempel försörjningsstöd. Det är anmärkningsvärt att frågan om full sysselsättning inte kom i fokus förrän jag fick ordet efter tre timmar och en kvart (alla gruppledare i partierna har en grundrunda utan talartidsbegränsning så det tar tid innan övriga får delta).

Det visar hur lite jobbfrågan engagerar det blågröna styret och de verkar tro att det enda sättet att öka kommunens skatteintäkter är en skattehöjning. Något som de la en ansenlig tid av debatten på trots att inte något budgetförslag innehöll en skattehöjning. De styrande pratade också mycket om kommunens goda ekonomi. De sa dock inte mycket om att de stora överskott som skapats de senaste åren är till följd av statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen. Medel som regeringen, och även vi socialdemokrater lokalt, anser ska ut till verksamheterna.

Nu finns det två tydliga alternativ att ta ställning till. Det är bra för medborgarna och demokratin. Kommunfullmäktige beslutade igår enligt det blågröna förslaget. Det är mindre än tre månader kvar till vi får svaret på vilket alternativ som karlstadsborna föredrar.

%d bloggare gillar detta: