Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Vänstervindar i Värmland

Nya Wermlands-Tidningen har låtit Novus göra en väljarundersökning med fokus på det regionala valet och valet i Karlstads kommun. Båda organisationerna har nu styrts av moderatledda storkoalitioner i snart tolv år. Det verkar räcka om man frågar värmlänningarna och karlstadsborna. För i undersökningen går Socialdemokraterna starkt framåt och flera av de styrande partierna har svårt att hålla sig kvar i fullmäktigeförsamlingarna. Det är förstås glädjande och energivande för våra medlemmar och valarbetare men det är samtidigt långt kvar till valdagen. Man vinner inga serier eller mästerskap på träningsmatcherna eller genrepet.

Dock kan man förstå de här tendenserna när man betänker kötiderna inom regionens sjukvård. Det är stört omöjligt att komma fram på 1177, svårt att få en läkartid på vårdcentralerna och en enorm väntetid för att få träffa barn- och ungdomspsykiatrin. Detta samtidigt som regionen gör rekordstora resultat till följd av statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen. Samma tendens inom Karlstads kommun. Rekordresultat och förnöjsamt styre samtidigt som karlstadsborna känner av den bristande kommunala servicen. Stora barngrupper i förskolan, stora klasser i grundskolan, alltför många studenter som lämnar gymnasiet utan en examen och äldre som knappt hinner hälsa på vårdpersonalen innan de hastar vidare. Därtill stora skillnader mellan villkoren i våra tätorter, stadsdelar och bostadsområden. Det är hög tid för en ny politisk ledning som ser till människan och hela kommunens bästa.

En av våra allra viktigaste frågor i det lokala valet är förstås skolan. Alla barn har rätt till en god utbildning och därför måste alla skolor vara bra skolor. I hela kommunen. Igår presenterade vi ett lokalt vallöfte tillsammans med skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Lärarna måste få vara lärare och därför lovar vi fler lärare i skolan om vi får styra till hösten. Vi ser också att ohälsan ökar bland barn och unga och därför satsar vi extra resurser på elevhälsan. Idag går det ett orimligt högt antal elever per skolkurator. Karlstads kommun måste ha en elevhälsa värd namnet.

Karlstad kan bättre. Det är dags nu!

Anna Dahlén Gauffin, Linda Larsson, Lina Axelsson Kihlblom och jag under gårdagens rundtur i Karlstad.
%d bloggare gillar detta: