Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Satsning på Gruvlyckan

Socialdemokraterna ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen. I hela kommunen. Socialdemokraterna arbetar aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren och för en skola där alla elever får känna att de lyckas.

Vi anser att det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) har svikit Gruvlyckan. Gruvlyckeskolan är avvecklad och drivs numera av Engelska skolan. Lugnets fritidsgård är avvecklad och flyttad till Våxnäs. Butikerna har lämnat Gruvlyckan och när Socialdemokraterna föreslog att fritidsbanken i västra Karlstad skulle förläggas hit, så röstades förslaget ner. En kommun kan inte överge ett område på det här sättet. Vi socialdemokrater oroas över utvecklingen och är beredda att pröva lite nya idéer för att stärka integrationen och sammanhållningen på Gruvlyckan.

Vi vill inrätta ett kommunalt Medborgarcenter på Gruvlyckan. Vi anser att det är nödvändigt att stärka den kommunala närvaron i området. Kontoret kan bidra med information om kommunens verksamheter och tjänster, samt bidra med att lotsa medborgarna rätt. Vissa dagar kan exempelvis studie- och yrkesvägledare finnas på plats. Vi vet att det finns ett behov av att få hjälp med digitala tjänster och vi tror också att en sådan här satsning kan bidra till att stärka sammanhållningen i området. Centret kan också vare en mötesplats mellan kommunen, föreningslivet och de boende och på det sättet säkerställa ett brett och avgiftsfritt utbud av idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Vårt Gruvlyckan, Karlstad och Sverige kan bättre!

Bild från vår picknick på Gruvlyckan. Där träffade jag och min kollega Linda Rania och hennes grannar.
Annons
%d bloggare gillar detta: