Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Centrumhandeln sänkt av de blågröna

Det förekommer en del attacker på oss socialdemokrater nu i valrörelsen. Med andemeningen att vi har förslag som hotar Karlstads centrum och verksamheterna där. Det är fel, tvärtom lade vi en motion i augusti ifjol om ett centrumpaket som skulle stärka centrum både när det gäller avgiftsfria upplevelser och kommersiella aktörer.

Däremot har det moderatledda styret som suttit vid makten i kommunen i tolv år systematiskt försvårat för centrumhandeln på ett sätt som nästan förtjänar en egen sorts utmärkelse. Man har tagit bort lättåtkomliga parkeringsplatser, chockhöjt parkeringsavgifterna i gul och röd zon samt sagt tvärnej till vårt förslag om fri parkering med p-skiva i röd zon. Man har genomfört ombyggnationer av vägar och broar så att det till och från varit nästintill omöjligt att ta sig in centrum med bil (Västra bron, Tingvallabron, Rudsvägen, Hagatorget, Sjömansgatan, Packhusallén, Tullhusgatan, Älvgatan, Museigatan, Hamngatan/Karl IX). Här har vi haft förslag om bättre information, samordning och dialog.

Torghandeln på Stora torget har i princip försvunnit på grund av regelverket och servicenivån. Man har flyttat UNO, ungdomens hus, ut ur city och man har sagt ja till externhandel på Månsberget. Styret sålde det gamla stadshuset till kraftigt underpris och i sviterna av alla turer blev ett av stadens mest attraktiva kvarter stående öde i sju år. Man har dragit ner på den gröna blomsterprakten och istället släppt in gröna elsparkcyklar helt utan reglering vilket lett till fara för liv och hälsa.

Vid något tillfälle lade styret ett initiativ om att Karlstad skulle försöka vinna priset Sveriges bästa stadskärna men det ärendet försvann någonstans i byrålådorna vilket man kan förstå när man ser tillbaka på de senaste åren. Och nu inom kort ska Vikentunneln stängas i tre år utan att kompensatoriska åtgärder finns på plats….

Vi vet att Karlstads centrum kan bättre!

PS. Vår motion om centrum som inte fick gehör

Centrala Karlstad står inför en tuff utmaning till följd av pandemins påverkan på handel och näringsliv, den ökade e-handeln, externhandeln och omfattande ombyggnationer. Det måste nu till en förstärkt samverkan mellan kommunen och näringslivet för att öka attraktiviteten och tryggheten.

Socialdemokraterna säger nej till handel på Månsberget och vi har lanserat flera kraftfulla åtgärder för att stärka centrum. Det handlar om både kommersiella och avgiftsfria verksamheter. Alla ska känna sig välkomna till centrum och finna ett starkt skäl att åka dit.

Vi har till exempel föreslagit parkeringsskiva i röd zon, bättre villkor för torghandeln, ett Wermland Walk of Fame på Museigatan, skulpturutställning i Museiparken, fler mötesplatser för ungdomar, ett ’spelens hus’ och att ungdomens hus, UNO, blir kvar i centrum. Vi vill också, inom ramen för översynen av Bibliotekshuset, utreda hur det kan inriktas mot ett Kultur- och demokratihus. Vi vill se en reglering av sommarens stora nyhet i Karlstad – elsparkcyklarna.

För att nå framgång i arbetet krävs dock en samverkan med centrumaktörer av olika slag. Samarbetet med Centrum Karlstad måste utvecklas och fler branscher och organisationer måste komma med i det regelbundna samtalet mellan kommunen och näringslivet. Genom att stärka centrum med fler bostäder, arbetsplatser och aktiviteter för alla så ökar attraktiviteten och tryggheten.

Vi vill kort sagt se ett levande centrum för alla!

Förslag:

  1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i nära samverkan med näringslivet och berörda organisationer ta fram ett ”centrumpaket” för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum samt bidra till dess utveckling på både kort och lång sikt.

Karlstad 2021-08-17

Annons
%d bloggare gillar detta: