Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Vårt Kronoparken kan bättre

Jag levde mina första dryga 20 år på Kronoparken. Så det var speciellt för mig att igår få presentera partiets valmanifest och lokala vallöften på just Kronoparken. Jag gjorde det tillsammans med min kommunalrådskollega Linda Larsson och vår partisekreterare Tobias Baudin. Socialdemokraterna är beredda att vända på varje sten för att bryta segregationen och ta tillbaka kontrollen över välfärden. Kronoparken är Karlstads största stadsdel med 9000 invånare. Här finns en stor mångfald till följd av att drygt 45 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. Det finns också ett rikt föreningsliv och på Kronoparken huserar Karlstad Innovation Park och Karlstads universitet.

Kronoparken har med sin storlek och mångfald flera unika och starka sidor men också en hel del utmaningar. Det är en hög andel som bara har förgymnasial utbildning, det är en lägre förvärvsfrekvens än kommunens snitt och vi kan också notera ett högt ohälsotal. Det finns också problem med kriminalitet och otrygghet. Vi Socialdemokrater vill verkligen lyfta fram och betona Kronoparkens styrkor men också erkänna och belysa dess utmaningar. Vi vet att vårt Kronoparken och Karlstad kan bättre och därför lanserar vi Kronoparkslyftet:

1. Mer resurser till Kronoparksskolan, Frödingskolan och Kronoteket så att fler elever når kunskapsmålen och fler ungdomar erbjuds en meningsfull fritid.

2. Utvecklat samarbete mellan kommunen och föreningslivet på Kronoparken så att verksamheterna når fler. Vi vill se Kronoparkens dag som en årlig aktivitet.

3. Centrumlyft genom samverkan kommun, region och fastighetsägare så att det blir fler bostäder, kommersiella aktörer och en familjecentral i Kronoparkens centrum.

4. Förstärkt samarbete med Karlstads universitet, regionen och Karlstad Innovation Park när det gäller utvecklingen kring universitets- och campusområdet.

5. Fler kronoparksbor ska bli studenter på universitetet.

6. Fler kronoparksbor ska starta och driva företag.

7. Vattentornet ska utsmyckas konstnärligt och bli ett kulturellt landmärke och det ska bli mer kultur och konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena.

8. Vi vill omlokalisera kommunal verksamhet till Kronoparken.

9. Ökad trygghet genom bättre belysning, nattvandringar och förstärkta insatser mot kriminalitet och hedersrelaterad problematik. Vi vill se en mobil eller lokal polisstation på Kronoparken.

10. Vi vill på sikt se ett nattis på Kronoparken, d.v.s. barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kronoparken är också den stadsdel som kommer att ha störst antal och högst andel 80 år och äldre under de kommande decennierna. Det framgår av det underlag som tagits fram i samband med kommunens arbete med en ny översiktsplan. Trots detta saknas det idag särskilt boende för äldre sedan Kronogården stängde. Så vi socialdemokrater vill att nästa kommunala vårdboende för äldre placeras på Kronoparken. Det ska ske under nästa mandatperiod och drivas i kommunal regi. Exakt lokalisering måste utredas. Det finns för- och nackdelar med till exempel en central placering i Kronoparkens centrum eller ett mer lantligt läge i Kronoparksskogen ner mor Ringsåker/Alstersvik.

Sammantaget skulle Kronoparkslyftet och ett nytt vårdboende på Kronoparken innebära en mycket positiv injektion för området och bidra till minskad segregation och ökad trygghet.

Pressträff tillsammans med Linda Larsson och Tobias Baudin.
Annons
%d bloggare gillar detta: