Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Godshantering för gröna jobb

Vi socialdemokrater vill leda klimatomställningen och samtidigt säkra och skapa framtidens gröna jobb i hela landet. I det arbetet är transport och logistik en oerhört viktig del. Inte minst för Karlstad och Värmland med skogsnäringen, stora industrier och långa avstånd. Vi behöver flytta över stora volymer gods från lastbil till järnväg och sjöfart och då behövs en godsnod i Karlstad där alla tre transportslag kan mötas på ett bra sätt. Lokalt driver vi på för att den noden bör placeras kring dagens hamn eller möjligen med viss förskjutning mot Kalvholmen. Det är den naturliga platsen och nu får vi stöd för den linjen när vi varit ute och träffat företag och aktörer i branschen. En fullständig hamnflytt är troligtvis inte möjligt vare sig miljömässigt eller ekonomiskt (gäller såväl företagen som det offentliga).

På senare tid har jag gjort flera intressanta företagsbesök i branschen. Jag besökte nyligen Vänerhamn tillsammans med regionrådet Åsa Johansson och riksdagsledamöterna Lars Mejern Larsson och Johan Büser (ledamot i trafikutskottet från Göteborg). Hos Vänerhamn finns en viss oro kring slussarna i Trollhättan samt de höga lotsavgifterna i Vänern. Det är viktigt att slussarna byggs i en ny sträckning då ett flerårigt stopp för nybyggnation i befintlig sträckning skulle riskera hela Vänersjöfarten och många företags överlevnad Häromdagen besökte jag också LBC Frakt tillsammans med min kommunalrådskollega Linda Larsson. LBC Frakt ligger i framkant när det gäller att ställa om till alternativa bränslen och till och med el. De har också gått in i ett gemensamt projekt med OK Värmland och Karlstads Energi där man ska bygga laddstationer för tyngre fordon. Väldigt spännande utveckling att följa. LBC Frakt följer också kraven inom Fair Transport.

Representanter för både Vänerhamn och LBC Frakt håller med om att den bästa placeringen för en godsterminal för alla tre transportslag i karlstadsområdet är kring dagens hamn. För att få till ett väl fungerande resecentrum för persontrafiken behövs då en järnvägsförbindelse österifrån för godset. En fråga som vi driver mot nationell nivå samt i kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Att säkra upp en god infrastruktur handlar både om klimatet och jobben!

Från företagsbesöket hos Vänerhamn.
Annons
%d bloggare gillar detta: