Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Skolsatsningar i hela kommunen

Utbildningsminister Anna Ekström besökte Värmland i veckan. Hon var både i Årjäng och Karlstad. Skolfrågan är prioriterad för oss socialdemokrater i årets val. Vi måste få bukt med marknadsstöket i skolan och det behöver finnas en jämlik skola i hela landet.

I samband med besöket passade vi självklart på att fokusera på några av våra lokala förslag för skolan. Redan i samband med att skolminister Lina Axelsson Kihlblom var här i juni så lanserade vi skollyftet som innebär mer resurser till skolan vilket i sin tur innebär fler lärare, en elevhälsa värd namnet, ökad personaltäthet på fritidshemmen och tillgängliga lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet. Fler elever måste klara behörigheten till gymnasiet och fler elever måste ta sin gymnasieexamen.

Men det behövs också moderna och ändamålsenliga skollokaler i hela kommunen varför vi föreslår en rejäl uppgradering av både Nobelgymnasiet på Rud och Vallargärdets skola i UIvsby. Vi vill se ett yrkescenter på Nobelgymnasiet därför att vi vet att den typen av utbildningar leder till jobb. Vi måste utbilda efter arbetsmarknadens behov och få bland annat fler unga och utrikesfödda i arbete. Vallargärdets skola är en av kommunens äldsta. Många delar är original från 1964 och det saknas grupprum, arbetsrum för personalen och idrottshallen är utsliten. Med bergtäktsstriden avgjord är det nu dags att satsa på Ulvsby med fler bostäder och mer kommunal service.

Vi socialdemokrater vill bryta segregationen och öka sammanhållningen i hela kommunen!

%d bloggare gillar detta: