Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Äldrevänlig kommun

Igår besökte socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Karlstad. Ardalan har under flera år kämpat för och till slut lyckats höja pensionerna i Sverige. Men det blev strid på kniven och en röst som avgjorde i riksdagen. Han höll ett brandtal på Stora Torget i Karlstad för att pensionerna behöver höjas ytterligare under kommande mandatperiod. Alla ska ha en pension som det går att leva på och vi måste visa respekt för dem som jobbat. Efter talet presenterade vi socialdemokrater lokalt vårt vallöfte om Karlstad som en äldrevänlig kommun.

Det handlar om både bättre äldreomsorg för dem i behov av det och förslag för att ta tillvara på den kraft som finns hos alla pigga pensionärer som vill och kan bidra på olika sätt. Vi vill stoppa privatiseringen av kommunens äldreomsorg, ta tillbaka boenden i egen regi när avtalen går ut och förlägga nästa vårdboende för äldre på Kronoparken. Vi vill avskaffa minutstyrningen i omsorgen och istället införa en tillitsbaserad styrning. Personalen inom äldreomsorgen förtjänar också bättre villkor med heltid som norm, arbetskläder och arbetsskor samt bort med alla delade turer.

En annan del i arbetet är vårt förslag om att Karlstad ska ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk ’äldrevänliga städer’ vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp om äldrefrågorna. Vi vill se höjda föreningsbidrag för seniorföreningar och ge kultur- och fritidsnämnden ett utökat uppdrag att även arbeta mer aktivt med fritidsfrågor för äldre. Vi vill se lokaler och mötesplatser för seniorer i hela kommunen och vi vill se möten över generationsgränserna. Det kan handla om seniorer som stöttar till i förskola och skola eller yngre som hjälper äldre med det digitala. Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten och se mer fysisk aktivitet bland kommunens äldre medborgare.

Socialdemokraterna sätter tillgängligheten och tryggheten främst i den offentliga miljön och vi har lagt många förslag kring förbättrad belysning och snöröjning samt ordning och reda på gång- och cykelbanor. Inte minst när det gäller elsparkcyklar. Vidare ska alla kunna bo kvar i sina bostadsområden varför vi vill se fler trygghetsboenden och mellanboenden i hela kommunen. Demokrati och delaktighet är prioriterade frågor för oss och här vill vi se en översyn av pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. De här viktiga forumen har tappat i verkligt inflytande under tolv år med ett moderatlett styre.  

Det är dags nu. Karlstad kan bättre.

Linda Larsson, Ardalan Shekarabi och jag lanserar förslaget Äldrevänlig kommun.
Annons
%d bloggare gillar detta: