Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Rivstart för framtidens gröna jobb

Idag är det Företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad. En av flera viktiga mötesplatser för näringslivet i regionen. Vi socialdemokrater finns som vanligt på plats och presenterar våra populära 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad. Men idag lanserar vi också vårt lokala vallöfte: Rivstart för framtidens gröna jobb i Karlstad.

Socialdemokraterna vill leda klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Det är en prioritering som går igen på nationell, regional och lokal nivå. För oss är full sysselsättning alltid ett viktigt politiskt mål och alla som kan jobba ska jobba. Karlstads kommun har under tolv år med ett moderatlett styre rasat i rankingen över kommunernas företagsklimat, flera oberoende granskningar har riktat skarp kritik mot kommunens näringslivsarbete och de stora gröna investeringarna har landat på andra håll i landet.

Vi socialdemokrater har under flera år lagt 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. De gäller självklart fortsatt men för att göra en rivstart så avser vi att först fokusera på två saker om vi får förtroendet att leda kommunen. Ett internt och externt prioriterat perspektiv.

Internt perspektiv:

Kommunen måste få en tydlig väg in för företagsfrågor. Det är också förslag nummer ett i vår 100-lista. Det måste fungera på politisk nivå och det måste fungera på verksamhetsnivå. Om vi får styra kommunen kommer de här frågorna att prioriteras upp. Dels genom att kommunstyrelsens ordförande prioriterar det högre än idag, dels genom att ett kommunalråd i styret får ett övergripande politiskt ansvar för de här frågorna. En form av ’lokal näringslivsminister’. Den kommunala organisationen ska arbeta som en på insidan oavsett om det gäller ett rutinärende som olika tillstånd eller en större etablering. Inga fler ärenden ska ’stå utan återkoppling’, ’valsa runt’ eller ’hamna mellan stolarna’. Det ska vara ordning och reda och vi vill se ett ärendehanteringssystem där företagen får ett ärendenummer och kan följa sitt ärende under handläggning.

Externt perspektiv:

Karlstads kommun måste arbeta mer strategiskt med ett proaktivt och uppsökande arbetssätt när det gäller fler bostäder och etableringar i hela kommunen. Vi vill utmana bostadsbolagen att bygga Sveriges billigaste lägenhet. Fokus när det gäller etableringar är framtidens gröna hållbara jobb. Här är vi socialdemokrater beredda att göra vad som krävs och med det menar vi exempelvis att som ledande företrädare avsätter ordentligt med tid för lokala och nationella besök i syfte att landa viktiga etableringar till Karlstad. Vi är beredda att tillsätta kommunala resurser, reservera mark och även se över organisationen där en idé är ett kommunalt utvecklingsbolag.

Det är dags nu. Vårt Karlstad kan bättre.

Annons
%d bloggare gillar detta: