Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Grönröd kommunstyrelse på plats

I torsdags samlades Karlstads nya kommunfullmäktige för första gången och då fattades det historiska beslutet. Efter tolv år av ett moderatlett styre i Karlstad är nu socialdemokraten och min kollega Linda Larsson kommunstyrelsens ordförande. Det grönröda styret har nu klubbats in i kommunfullmäktiges presidium, omvärldsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunens nya kommunalråd och oppositionsråd har utsetts. Vid fullmäktige i november väljs nya ledamöter i nämnder och styrelser som tillträder efter nyår. Nämnderna i januari och bolagsstyrelserna efter stämmorna i mars. Så det är en successiv förändring som sker vilket kan vara en trygghet för verksamheten. Inga hastiga skiften men en tydlig riktningsförändring.

Nästa stora beslut blir den reviderade budgeten som ska tas innan nyår. Då kommer en del av de förslag och utredningspunkter som det nya styret har enats om att få genomslag men även här blir det en successiv förändring där vissa frågor och förslag får vänta till ordinarie budgetprocess i vår eller rent av till kommande års budgetar. Karlstads kommun är en väldigt stor organisation och det gäller att värna verksamheterna, respektera en del tidigare fattade beslut och samtidigt säkerställa att valresultatet får genomslag från dag ett.

För egen del vill jag tacka för det stora förtroendet att ha gått ifrån oppositionsråd till kommunalråd och jag lovar att arbeta hårt för att värna hela kommunen och alla kommuninvånare.

Annons
%d bloggare gillar detta: