Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Tillsammans för ett bättre Karlstad

I tisdags presenterade vi i det grönröda styret vår första budget tillsammans. Det handlar om en reviderad budget så det är mest mindre justeringar som kan göras. Dels av tidsskäl, dels av det ekonomiska läget just nu. Men med det sagt så kunde vi presentera en stark budget med fokus på framförallt barnen och ungdomarna och särskilt i familjer som har det tuffast i samhället.

Bland satsningarna finns en riktad insats mot barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Vi lägger extra medel till barn- och ungdomsnämnden för att förbättra måluppfyllelsen i mellanstadiet och högstadiet. Fler elever måste klara behörigheten till gymnasiet. Vi inför avgiftsfri kulturskola och kompenserar för det minskade statsbidraget. Vi förstärker elevhälsan i grundskolan och gymnasiet och inför tillgängliga och avgiftsfria mensskydd. Vi avsätter medel till aktiva skollov för alla – även barn med funktionsvariationer ska kunna delta på lovaktiviteterna.

Vi inför feriearbete redan från årskurs nio. En bra möjlighet att stifta bekantskap med arbetsmarknaden och tjäna sina första egna pengar. Vi inför fria arbetsskor till omsorgspersonalen vilket är både en arbetsmiljöfråga och jämställdhetsfråga. Vi tillsätter miljöstrategisk kompetens på de stora välfärdsförvaltningarna för att driva på omställningen där vi har som mest verksamhet.

På investeringssidan fortsätter vi med energieffektiviseringar och vi inför en modell med utvecklingsmedel till kommunens mindre tätorter och större stadsdelar. De ska bidra till ökad trygghet och attraktivitet i områdena och samtidigt stärka medborgarnas inflytande. Vi slår tydligt fast att nästa kommunala vårdboende för äldre ska placeras på Kronoparken och drivas i kommunal regi och det ska fortsatt finnas ett badhus i Vålberg.

Vi i det grönröda styret tar ekonomiskt ansvar i en tuff tid men satsar samtidigt så att vi möter den ekonomiska nedgången med en offensiv ansats. Vårt styre och kommunen ska präglas av humanism, tolerans och medmänsklighet och vi kommer att vara en aktiv opposition emot regeringen som drar ner på kulturen, miljön och ställer människor mot människor.

Vi kallar vår första budget Tillsammans för ett bättre Karlstad!

Läs mer här:

https://www.socialdemokraternakarlstad.se/budget-2023-2025/

Annons
%d bloggare gillar detta: