Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Träbyggnationen tar fart

I november 2015 föreslog vi socialdemokrater i en motion att Karlstads kommun skulle ta fram en träbyggnadsstrategi. Detta som en del av dåvarande miljö- och klimatstrategin. Senare föreslog vi också att kommunen återigen skulle bli medlem i organisationen Trästad. Motionen avslogs hösten 2016 men under processens gång så växte det ändå fram en politisk samsyn att frågan skulle sättas högre upp på dagordningen och att vi skulle försöka nå ett ökat träbyggande genom andra instrument såsom skärpta skrivningar i kommunens byggriktlinjer och ett ökat fokus på frågan.

Karlstads kommun blev på nytt medlem i Trästad, vi åkte på studiebesök i andra kommuner, deltog på träbyggnadskonferenser och såg till att det togs fram dubbla kostnadskalkyler för några utvalda projekt. En kostnad med träkonstruktion och en utan. Målet var att välja några med träkonstruktion och så blev det också. Till exempel förskolan Lotsen i Inre Hamn, ett särskilt gruppboende på Stockfallet och Eva Lisa Holtz Arena.

Vår ambition var att gå före och sätta Karlstad och Värmland med sina starka skogsnäringar på kartan även inom detta område. Vi ville ta ett klimatansvar och även stimulera andra att följa efter. Och nu kommer glädjande nog efterföljarna i strid ström. Så sent som idag kunde man i tidningen läsa om både KBAB:s fastigheter på Hagaborg (förskola och bostäder) och Region Värmland med ett av husen inom projektet Nya CSK (Centralsjukhuset). Förhoppningsvis kommer ännu fler projekt framöver i både privat och offentlig regi även om konjunkturen nu ser tuffare ut på byggsidan.

Den 6 december är det återigen dags för träbyggnadskonferensen Tree2Tower på Karlstad CCC och även om vi fortfarande behöver omvärldsspana för att utvecklas finns det också numera konkreta exempel på hemmaplan att lyfta fram!

Annons
%d bloggare gillar detta: