Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Investeringar i hela kommunen

Idag beslutade kommunstyrelsen om den långsiktiga investeringsplanen för Karlstads kommun och det grönröda styret har säkerställt att det blir satsningar i hela kommunen. Detta för att skapa goda förutsättningar att leva och verka i kommunens alla delar.   

Det blir bad- och sporthall i Vålberg, förskola i Väse och upprustning av reningsverket i Molkom. Sedan tidigare finns förskola och skola på Vallargärdet med i den långsiktiga investeringsplanen. Detta tillsammans med våra utvecklingsmedel kommer att betyda mycket för kommunens mindre tätorter.

Nu har vi tagit ett tydligt beslut att det ska bli en familjecentral och ett vårdboende på Kronoparken. Här kommer vi att samverka med regionen och privata fastighetsägare för att stärka Kronoparkens centrum och hela stadsdelen.

Med dagens beslut slår vi fast att Bibliotekshuset ska ombildas till ett kultur- och demokratihus i samband med renoveringen av själva fastigheten. Det blir ett rejält lyft för hela området som präglas av många viktiga kulturinstitutioner.

Annons
%d bloggare gillar detta: