Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hej världen!

Välkommen till en ny blogg på nwt.se. Presentationen lyder så här: ”Anders Tallgren (S) sitter i kommunstyrelsen i Karlstad och är vice ordförande i Tillväxtutskottet. Han är också ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse och ordförande i dess Tävlingskommitté. I bloggen behandlas samhälls- och idrottsfrågor med fokus på lokalpolitik och friidrott.”