Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Attraktiv arbetsgivare

Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden.

  1. Tillväxt och jobb
  2. Livslångt lärande
  3. Livskvalitet och trygghet
  4. Hållbar utveckling
  5. Demokrati och delaktighet
  6. Attraktiv arbetsgivare

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni avslutas idag med det sista målområdet Attraktiv arbetsgivare där vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

  1. Förbättra arbetsvillkoren så att andelen frisk personal är minst 96 procent.
  2. Mångfalden bland kommunens anställda ska öka.
  3. Jämställt ledarskap och jämställda löner.

 

Kommunkoncernen ska erbjuda goda anställningsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar hälsa, prestation, trivsel och förnyelse. Ett gott ledarskap prioriteras. Handledning och chefsutveckling är viktiga områden. Jämställt uttag av föräldraledighet uppmuntras i hela koncernen. En av de största utmaningarna är kompetensförsörjning. Vi vill samtidigt se det som en möjlighet att öka mångfalden bland de anställda.

Vi föreslår en förstärkning till Komvux för att kunna inrätta fler platser för vårdutbildning. Det kan vara en bra möjlighet för personer med utländsk bakgrund att skaffa sig efterfrågad kompetens. En annan utmaning är ohälsotalen inom delar av verksamheterna. Här har Socialdemokraterna initierat, via motion i kommunfullmäktige, ett mer systematiskt arbete med tidiga insatser vid befarad ohälsa. Vi har också tidigare drivit på  och fått igenom friskvårdsbidrag till alla anställda och att en hälsokampanj genomförs så att verkligen alla använder sin friskvårdspeng. Det är oacceptabelt att ohälsotalen fortsätter att öka och att det är värst inom de kvinnodominerade förvaltningarna. Kommunen är också en viktig första jobbkontakt för många och därför har vi alltid prioriterat att kommunen ska erbjuda feriearbeten för så många skolungdomar som det bara är möjligt.

Karlstads kommun är en stor och uppskattad arbetsgivare och måste ligga i framkant när det gäller jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling och friskvårdsarbete.

 

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: