Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Ulvsby är sprängstoff

Frågan om en eventuell bergtäkt i Ulvsby har levt till och från i över tjugo år. Då och då blir den extra het som 2012 när beskedet blev nej och nu 2017 när beskedet blev ja. Ännu har dock inte den sista rättsliga instansen sagt sitt och därför menar vi Socialdemokrater – som hela tiden varit emot täkten – att Karlstads kommun bör göra allt som står i dess makt för att påverka frågan i den riktningen. Därför har vi med stöd av kommunallagen begärt ett extra kommunstyrelsesammanträde för att diskutera frågan och kommunens hållning och agerande framåt.

 

Det är nämligen så olyckligt att när kommunen gjorde sitt formella yttrande genom miljönämnden i februari så tillstyrktes täkten trots miljöförvaltningens tydliga avrådan. Även Länsstyrelsen i Värmland är helt emot täkten. Det var ett rent politiskt beslut av nämndens majoritet som i sin tur inte speglar partiernas hållning i frågan. Miljöpartiet som leder miljönämnden säger att de är emot täkten men deras representant i nämnden röstade för.

 

Det finns också olika uppfattningar om huruvida Karlstad överhuvudtaget har behov av en ytterligare täkt och var den i så fall lämpligen bör vara placerad. Sådana frågor ska en masshushållningsplan svara på och den beställdes av kommunfullmäktige redan 2012. Ännu finns den inte framtagen.

 

Karlstad växer och vi måste utveckla goda livsmiljöer både inne i centrala Karlstad och i våra olika tätorter runtom i kommunen. En bergtäkt av det här slaget med den tänkta placeringen skulle fullständigt grusa den utvecklingen för Ulvsby och Vallargärdet och det kan vi Socialdemokrater inte ställa upp på. Etableringen är inte på kommunal mark men kommunmedborgare blir drabbade liksom närliggande samhälle med skola och förskola. Överklagan ska vara inne senast 5 oktober och vi menar att Karlstads kommun ska överklaga beslutet och i samband med det ange sin nya hållning. Det vill säga att Karlstads kommun anser att tillstånd till täkten inte ska beviljas med anledning av lokaliseringen.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: