Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Nya ägardirektiv

Karlstads kommun bedriver sin stora verksamhet huvudsakligen i två former: förvaltningsform och bolagsform. Sedan finns det andra former såsom stiftelser och samverkansorgan av olika slag. Det mesta sker i förvaltningsform och de två största verksamheterna är skolan och vård och omsorg. Men bolagssidan är också stor och viktig för kommunen och medborgarna. Där finns bland annat Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB och Mariebergsskogen AB.

Förvaltningarna styrs av partipolitiskt tillsatta nämnder där det råder stor samsyn men där det naturligtvis också förekommer omfattande politiska diskussioner som sig bör. Bolagen styrs också av politiskt tillsatta styrelser men eftersom bolag också lyder under aktiebolagslagen, som säger att bolagets intresse ska sättas främst, så är det inte samma partipolitiska diskussioner där. De kommunala bolagen styrs istället politiskt via så kallade ägardirektiv och förra veckan fattade kommunfullmäktige beslut om revidering av dem.

Ägardirektiven innehåller många delar men ett nytt och viktigt stycke som lades till för alla bolag förra veckan lyder:

Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Syftet med ägandet är samhällsnytta för medborgarna genom ekonomisk effektivitet och hög kvalitet. Bolaget ska, inom de ramar avkastningskravet medger, främja innovation och teknisk förnyelse. Bolaget ska arbeta med så stor öppenhet som möjligt gentemot Karlstadsborna samt bidra till att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället.

Det var politisk enighet om detta stycke men initierat av oss Socialdemokrater och det innehåller många viktiga värdeord och fokusområden för vår del. Nu ska det bli spännande att följa bolagens arbete utifrån de nya ägardirektiven.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: